Few useful words and expressions in Javanese language

Note: In Javanese language (spoken by people in east and central Java island), we use 3 different language-levels (depends on the person to whom you are talking to). Level 0 (Ngoko) is used with person on the same societal status (close friends), level 1 (krama madya) is with person on lower status than yours (someone you want to express small but not so much respect), and level 3 (krama inggil) is used with person above your societal status (someone to whom you want to express many respect). Only level 0 and 2 are used very commonly in everyday life. In these regions, all school children in primary school and at home speak Javanese language, and after that they start speaking Indonesian (national) language. Almost every word in Javanese language has its corresponding 3 levels (words). See also: Javanese scripts

Good morning

Slamet (Level 0)
Slamet (Level 1)
Sugeng enjing (Lavel 2)

Good day

Slamet (Level 1)
Sugeng siang (Level 2)

Good afternoon

Slamet (level 0 and 1)
Sugeng sonten (level 2)

Good evening

Slamet (level 0 and 1)
Sugeng sonten (level 2)

Good night

Slamet
Sugeng dalu

Hello/Hi

Slamet
Sugeng pak/bu

How are you?

Piye kabare?
Dospundi kabare?
Kados pundi kabaripun?

I am fine, thank you.

Apik-apik wae
Sae mawon
Sae kemawon, matur nuwun

Welcome to ....

Slamet
Sugeng rawuh

Good bye

Wis yo
Pun nggih
Sugeng tindak

See you again /later

Nganti ketemu maneh
Ngantos kepanggih malih

Happy New Year

Selamat tahun anyar
Sugeng warso enggal

Yes

Ya
Nggih
Inggih

No

Ora
Boten
Boten

It is good

Iki apik
Niki sae
Menika sae

Thank you

Makasih yo
Nuwun nggih
Matur nuwun

Excuse me

Njaluk ngapura
Nyuwun ngapunten

I am sorry to take your time

Makasih kanggo wektumu
Matur nuwun kangge wekdalipun

Please come to my city

Tekoo ing kuta ku
Monggo tindak dateng kita kula

What

Opo
Nopo
Menopo

Where

Ing ngendi
Enten pundi
Wonten ing pundi

When

Kapan
Njing nopo
Benjing menopo

Who

Sopo
Sinten
Sinten

How

Kepriye
Dospundi
Kados pundi

How much

Piro akehe
Pinten
Sepinten katahipun

Why

Kenopo
Enten nopo
Kenging menopo

To

Nyang
Teng
Dateng

From

Soko
King
Sangking

At

Ing
Enten
Wonten

My name is ...

Jeneng ku....
Nami kulo
Asmo dalem ....

What is your name?

Jeneng mu sopo?
Sinten jenenge sampeyan
Sinten asmo panjenengan?

I

Aku
Kulo
Dalem

You

Kowe
Sampeyan
Panjenengan

She

Deweke
Dewekipun
Piyambakipun

He

Deweke
Dewekipun
Piyambakipun

They

Deweke
Dewekipun
Para kadang sanesipun

We

Aku
Kulo
Dalem satunggal grup

This

Iki
Niki
Menika

That

Iku
Niku
Ingkang punika

What is it?

Iki opo?
Niki nopo?
Menika menopo?

How do you say "abc"
in your language?

Piye carane kowe ngucapke"abc" ?
Kados pundi anggenipun ngendikaaken "abc"?

How do you spell/write it?

Piye carane kowe nuliske iki?
Dospundi nulisipun niki?
Kados pundi anggenipun nyerat menika?

Do I pronounce correctly?

Opo olehku ngunekake wis bener?
Kados pundi menopo anggen dalem ngendikaaken sampun leres?

Can you repeat it again, please

Opo biso diulang maneh?
Monggo kerso dipun ulang malih?